دانلود انیمیشن آموزشی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) پوسته – لوله shell and tube heat exchangers
RIAL 20,000 – خرید