دانلود انیمیشن شبیه سازی نحوه حرکت هوای سرد کولر و توزیع دمای گذرای هوا در یک اتاق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
RIAL 30,000 – خرید