دانلود انیمیشن شبیه سازی ناپایداری کلوین-هلمهولتز simulation of Kelvin-Helmholtz Instability
RIAL 20,000 – خرید