دانلود انیمیشن شبیه سازی ناپایداری کلوین-هلمهولتز simulation of Kelvin-Helmholtz Instability
RIAL 50,000 – خرید