دانلود انیمیشن سیکلهای ترمودینامیک بخش 1 از 3 – thermodynamic cycles part 1 of 3
RIAL 50,000 – خرید