دانلود انیمیشن پره های توربین با خنک کاری داخلی turbine blade with internal cooling
RIAL 50,000 – خرید