دانلود انیمیشن پره های توربین با خنک کاری داخلی turbine blade with internal cooling
RIAL 30,000 – خرید