دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل میدان جریان آرام و دمای کاملاً توسعه یافته داخل یک لوله دما ثابت افقی به روش اختلاف محدود
RIAL 100,000 – خرید