دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل جریان درحال توسعه حرارتی در یک لوله به روش اختلاف محدود
RIAL 300,000 – خرید