دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در لایه مرزی آرام روی یک صفحۀ قائم به روش اختلاف محدود
RIAL 100,000 – خرید