دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل لایه مرزی آرام روی یک صفحه افقی شارثابت به روش اختلاف محدود
RIAL 50,000 – خرید