دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل میدان جریان آرام و دمای در حال توسعه داخل یک لوله دما ثابت یا شارثابت افقی به روش اختلاف محدود
RIAL 100,000 – خرید