دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل جریان درحال توسعه حرارتی در یک کانال دو بعدی به روش اختلاف محدود
RIAL 250,000 – خرید