دانلود برنامه کامپیوتری حل عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد آرام داخل یک محفظه مستطیلی به روش اختلاف محدود
RIAL 250,000 – خرید