دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل میدان جریان و دمای ماندگار اطراف یک استوانه با مقطع مربع در اعداد رینولدز کم (جریان متقارن) به روش اختلاف محدود
RIAL 100,000 – خرید