دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل عددی میدان جریان آرام و دمای کاملاً توسعه یافته داخل کانال مستطیلی به روش اختلاف محدود
RIAL 200,000 – خرید