دانلود جزوه انگلیسی (مجموعه لکچرهای) پروفسور پاتانکار دربارۀ روش حجم محدود

در این فایل تعداد 10 پاورپوینت آموزشی دربارۀ معادلات انتقال حرارت و جرم و نحوۀ گسسته سازی و حل عددی آنها ارائه شده است.

RIAL 50,000 – خرید