جستجو
دانلود جزوه انگلیسی روشهای تحلیلی پیشرفته برای علوم و مهندسی Advanced Analytic Methods in Science and Engineering مشتمل بر 15 لکچر به همراه 8 سری تمرین و دو سری آزمون و حل های آنها