دانلود جزوه تایپ شده درس استاتیک دکتر شاهرخ حسینی هاشمی دانشگاه علم و صنعت ایران
RIAL 98,000 – خرید