دانلود جزوه دستنویس درس انتقال حرارت 1 دکتر بصیرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
RIAL 40,000 – خرید