دانلود جزوه دستنویس درس ترمودینامیک پیشرفته (آماری) دکتر صفار اول دانشگاه صنعتی امیرکبیر
RIAL 80,000 – خرید