جستجو
دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس انتقال حرارت 1 – دکتر لایقی – جلسه دوم – مرجع اصلی کتاب برگمن(اینکروپرا) – 2018