جستجو
دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ترمودینامیک 1 – دکتر لایقی-جلسه اول – مرجع اصلی کتاب بورگناک-زونتاگ(ون وایلن سابق) – 2019