دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس دینامیک سیالات محاسباتی 1 (CFD I) – دکتر لایقی – جلسه اول – مرجع اصلی کتاب پاتانکار
RIAL 50,000 – خرید