دانلود جزوه دستنویس دینامیک سیالات محاسباتی (روش حجم محدود) دکتر حسینعلی پور دانشگاه علم و صنعت
RIAL 100,000 – خرید