دانلود فایل توضیحات بررسی اثر نانوسیال آب-نقره و شیب بر عملکرد گرداور (کلکتور) خورشیدی لوله خلاء
RIAL 50,000 – خرید