دانلود فایل توضیحات برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای تحلیل جریان سیال آرام در لوله گرمایی معمولی به روش حجم محدود
RIAL 50,000 – خرید