دانلود فایل توضیحات پروژه افزایش خنک کاری هیت سینک با استفاده از فوم فلزی و پوشش نانو
RIAL 50,000 – خرید