دانلود فایل توضیحات کد کامپیوتری به زبان فرترن برای حل جریان آرام در یک محفظه دو بعدی (2D CAVITY) با روش حجم محدود به همراه نتایج
RIAL 60,000 – خرید