دانلود فیلم آموزشی موتورهای کمپرسور توربین-از نگاه نزدیکتر compressor turbine engines – a closer look
RIAL 60,000 – خرید