دانلود نمونه سؤالات امتحانی تشریحی درس ترمودینامیک I

در این فایل 6 مسأله امتحانی وجود دارد.

RIAL 40,000 – خرید