دانلود نمونه سؤالات امتحانی درس ترمودینامیک پیشرفته-مرجع کتاب CALLEN
RIAL 50,000 – خرید