دانلود نمونه سؤالات امتحانی پایان ترم درس دینامیک گازها

در این فایل 4 صفحه ای، سه مسأله و 30 تست مفهومی وجود دارد.

RIAL 100,000 – خرید