جستجو
دانلود نمونه سؤالات امتحان جامع درس ترمودینامیک

در این فایل 41 مسأله و سؤال نمونه از کتاب ترمودینامیک Moran و Shapiro ارائه شده است.