دانلود نمونه سؤالات امتحان جامع درس ترمودینامیک همراه با حل آنها

در این فایل 4 مسأله نمونه امتحانی جالب و حل آنها وجود دارد.

RIAL 50,000 – خرید