دانلود نمونه سؤالات درس انرژیهای تجدید پذیر

در این فایل تعداد 20 سؤال وجود دارد.

RIAL 50,000 – خرید