جستجو
دانلود نمونه سؤالات تستی امتحانی درس ریاضیات مهندسی

این فایل شامل 20 تست از مباحث سری فوریه، حل معادلات دیفرانسیل جزئی، تبدیل لاپلاس، تبدیل فوریه و انتگرال گیری های خاص می باشد.