دانلود نمونه سؤالات تشریحی-تستی درس ریاضی مهندسی

در این فایل 25 مسأله وجود دارد که 5 تای آنها تشریحی و 20 تای دیگر تستی هستند.

RIAL 80,000 – خرید