دانلود نمونه سوالات تستی امتحانی درس ترمودینامیک I

در این فایل تعداد 10 تست مفهومی از سه فصل اول کتاب ترمودینامیک بورگناک و زونتاگ ویرایش هفتم به همراه پاسخنامه آن وجود دارد.

RIAL 50,000 – خرید