دانلود پایان نامه شبیه سازی مستقیم و گردابه بزرگ لایه اختلاط آشفته از نظر فضایی Direct and Large-Eddy Simulation of the Spatial Turbulent Mixing Layer
RIAL 80,000 – خرید