دانلود پروژۀ درسی لایه های مرزی آرام و دوبعدی TWO-DIMENSIONAL LAMINAR BOUNDARY LAYERS
RIAL 50,000 – خرید