دانلود انیمیشن شبیه سازی جریان آشفته یک جت شیبدار وارد شونده به یک جریان مافوق صوت با روش LES
RIAL 50,000 – خرید