دانلود انیمیشن شبیه سازی عددی مستقیم جریان آشفته اطراف یک سیلندر مکعبی در عدد رینولدز 22000
RIAL 20,000 – خرید